Kontakt podaci

Finish 018
PIB: 108404542
Kontakt: Savić Ivan

064 29 11 523

finish018@gmail.com

Veoma je zahvalan za održavanje u poslovnim prostorijama.

Prelamanje metaliziranih čestica u raznim smerovima čine prostor visoko elegantnim. Naročito je dobar u kombinaciji sa nameštajem metal-staklo.

Otporan na pranje.

Pravilnim nanošenjem, i sa odgovarajućom podlogom možete očekivati trajnost preko 10 god.