Kontakt podaci

Finish 018
PIB: 108404542
Kontakt: Savić Ivan

064 29 11 523

finish018@gmail.com

Tehnika

Tehnika

Metalik efekat s kvarcnim peskom (sabulador).

Dizajn

Dizajn
Milica Dušić

Lokacija objekta

Lokacija objekta
Kozaračka 23